Djeca Ugande

Krešimir i Davorka Kovač, ljeto 2011. godine

Kakav je život djece u Ugandi? Izdvojili smo slike koje prikazuju djecu Ugande, a koje smo snimili na ulicama Kampale i Entebbea.

Tags:
Previous Post Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *