Courts 2Time Nedjelja
25.09.
Ponedjeljak
26.09.
Utorak
27.09.
08:00 – 08:30 -Jurareserve
08:30 – 09:00 -reserve
09:00 – 09:30 -reserve
09:30 – 10:00 -reserve
10:00 – 10:30 -reservereserve
10:30 – 11:00 -reservereserve
11:00 – 11:30 -reservereserve
11:30 – 12:00 -reservereserve
12:00 – 12:30 -reservereserve
12:30 – 13:00 -reservereserve
13:00 – 13:30 -reservereserve
13:30 – 14:00 reservereservereserve
14:00 – 14:30 reservereservereserve
14:30 – 15:00 reservereservereserve
15:00 – 15:30 reservereservereserve
15:30 – 16:00 reservereservereserve
16:00 – 16:30 reservereservereserve
16:30 – 17:00 reservereservereserve
17:00 – 17:30 reservereservereserve
17:30 – 18:00 reservereservereserve
18:00 – 18:30 reservereservereserve
18:30 – 19:00 reservereservereserve
19:00 – 19:30 reservereservereserve
19:30 – 20:00 reservereservereserve
20:00 – 20:30 reservereservereserve
20:30 – 21:00 reservereservereserve
21:00 – 21:30 reservereservereserve
21:30 – 22:00 reservereservereserve

Nedjelja
25.09.
Ponedjeljak
26.09.
Utorak
27.09.
  Probni 1probni 2Probni 3 Probni 1probni 2Probni 3 Probni 1probni 2Probni 3
08:00 – 08:30 --- Jurareservereserve reservereservereserve
08:30 – 09:00 --- reservereserve reservereservereserve
09:00 – 09:30 --- reservereserve reservereservereserve
09:30 – 10:00 --- reservereserve reservereservereserve
10:00 – 10:30 --- reservereservereserve reservereservereserve
10:30 – 11:00 --- reservereservereserve reservereservereserve
11:00 – 11:30 --- reservereservereserve reservereservereserve
11:30 – 12:00 --- reservereservereserve reservereservereserve
12:00 – 12:30 --- reservereservereserve reservereservereserve
12:30 – 13:00 --- reservereservereserve reservereservereserve
13:00 – 13:30 --- reservereservereserve reservereservereserve
13:30 – 14:00 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
14:00 – 14:30 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
14:30 – 15:00 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
15:00 – 15:30 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
15:30 – 16:00 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
16:00 – 16:30 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
16:30 – 17:00 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
17:00 – 17:30 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
17:30 – 18:00 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
18:00 – 18:30 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
18:30 – 19:00 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
19:00 – 19:30 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
19:30 – 20:00 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
20:00 – 20:30 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
20:30 – 21:00 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
21:00 – 21:30 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve
21:30 – 22:00 reservereservereserve reservereservereserve reservereservereserve

Previous Post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.